Hvorfor geit

Geiter har mange egenskaper som de aktivt bruker i hverdagen. De kan være utforskende, lekne, sterke, modige, gode til å samarbeide, egenrådige, utholdende, analytiske, løsningsorienterte og empatiske. Geiter er gode, både selvstendig og i flokken.

«Geit er mitt symbol på at vi får til mer sammen, enn hver for oss. Jeg ønsker at geita kan inspirere deg til å velge den egenskap og kraft som trengs i forskjellige situasjoner i livet,» sier Anniken Gilbert.