Angreskjema

Angreskjema

Ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester.

Fyll ut og returner dette skjemaet dersom du ønsker å heve avtalen.

Utfylt skjema sendes til:

Gilbert A/S ℅ The Sign On Company
Sondreveien 1, 0378 OSLO  
anniken@gilbert.no

Forretningsvilkår knyttet til angreretten står på nettsiden.

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å heve avtalen om kjøp av følgende:
Varer – spesifisert under:Varene ble mottatt den – sett inn dato: ______

Forbrukerens navn:

Forbrukerens adresse:

Dato: _________


Forbrukerens underskrift