Om

Anniken Gilbert bruker ulike virkemidler og materialer innen tegning, maling, sølv, foto, video, skulptur og installasjoner for å skape kunst.

Anniken Gilbert er interessert i egenskaper og adferd hos dyr og mennesker. Motivene er fra det abstrakt landskap mot figurative dyr og fisk.
Anniken Gilbert skaper kunst for å belyse temaer, skape stemning og inspirere. Ofte belyser hun temaer hvor små begynnelser og nye tanker kan gi synergi og store endringer i hverdagen. Med sin kunst ønsker hun å inspirere deg til å velge den egenskap og kraft som trengs i nuet, i forskjellige situasjoner i livet.

Anniken Gilbert har atelier på Vøyenenga i Bærum og på Kaupang i Larvik. Hun samarbeider også med andre håndverkere og kunstnere.


Kontaktinfo:

tlf: 4046 8540  epost: anniken@gilbert.no