About

Jeg bruker ulike virkemidler og materialer for å tegne, male, lage skulptur og installasjoner for spennende kunstprosjekter. Jeg skaper kunst for å belyse temaer jeg synes er viktige. Både for å skape stemning og påvirke.

Jeg skaper kunst for salg og for å delta på større arenaer. Mine verk kan være større installasjoner til kontor og offentlig rom, men jeg har mest av tegninger og malerier til kontor, hytte og hjem.

Kontaktinfo: tlf: 4046 8540  epost: anniken@gilbert.no